اتمام پروژه پنجره دوجداره مهندس شاهمرادی با پروفیل وین تک

در اجرای پروژه بازسازی ملک آقای مهندس شاهمرادی واقع در منطقه سعادت آباد از پنجره دوجداره با پروفیل وین تک استفاده شده است.