اتمام پروژه پنجره دوجداره منزل آقای بهرامی با پروفیل وین تک

در اجرای پروژه منزل آقای بهرامی واقع در قیطریه تهران از پنجره دوجداره با پروفیل وین تک استفاده شده است.