پروژه پنجره دوجداره ساختمان ستاری

پروژه نصب پنجره دو جداره با پروفیل های مناسب در کل ساختمان در خیابان ستاری تهران با موفقیت توسط گروه پنسر وین به اتمام رسید.