پروژه پنجره دوجداره ساختمان ستاری

پروژه نصب پنجره دوجداره با پروفیل های مناسب در کل ساختمان در خیابان ستاری تهران با موفقیت توسط گروه پنسروین به اتمام رسید.