اتمام پروژه پنجره دوجداره مهندس خجسته در ولنجک

پروژه پنجره دوجداره منزل مهندس خجسته که توسط تیم حرفه ای پنسروین در ولنجک تهران اجرا شده است.