اتمام پروژه پنجره دوجداره آقای مهندس یاری در سهیلیه

در اجرای پروژه آقای مهندس یاری از پنجره دوجداره با پروفیل هوم لند و شیشه سکوریت استفاده شده است.