اجرای پروژه پنجره دوجداره مهندس عسگری

در اجرای پروژه ویلای آقای مهندس عسگری در شهریار از پنجره دوجداره با پروفیل وین تک استفاده شده است، بیرون پنجره لمینت می باشد.