اتمام پروژه پنجره دوجداره مهندس حسینی

در پروژه آقای مهندس حسینی که در دماوند اجرا شده است از پنجره دوجداره با پروفیل وین تک بیرون لمینیت  استفاده شده است.