اتمام پروژه پنجره دوجداره در شهر آمل

در اجرای پروژه در شهر آمل از پنجره دوجداره با پروفیل وین تک برای ویلا استفاده شده است.