اتمام پروژه پنجره دوجداره منزل آقای نصیری

در اجرای پروژه منزل آقای نصیری در تهران از پنجره دوجداره به رنگ قهوه ای استفاده شده است.