اتمام پروژه پنجره دوجداره مهندس اکبری

پروژه پنجره دوجداره اجرا شده با پروفیل وین تک و لمینت مشکی و شیشه های دودی