اتمام پروژه پنجره دوجداره منزل خانم علیزاده در سعادت آباد

این پروژه پنجره دوجداره توسط گروه پنسروین به صورت حرفه ای انجام گرفت که در این قست می توانید عکس های قبل و بعد از اجرا و فیلم نصب را ببینید.