علل عایق بودن صدا در شیشه دو جداره

علت عایق بودن صدا در شیشه دو جداره

پنجره ها ارتباط دهنده فضای داخلی ساختمان با بیرون می باشند. این ارتباط در بر گیرنده مواردی همچون منظره قابل دید، استفاده از نور طبیعی، انتقال صدا در دو سمت پنجره دوجداره و موارد دیگری میز می باشد. برخی از این ارتباطات را سودمند دانسته و سعی در استفاده وسیع تر از آن داریم. اما در برخی موارد به منظور حفظ آرامش و آسایش ونیازهای دیگرمان لزوم کاهش و حذف صداهای خارج از ساختمان را داریم. شیشه دوجداره از ورود صداهای خارج به داخل می تواند جلوگیری نموده و به عنوان عایق صوتی و حرارتی کاربرد دارد. علت عایق بودن صدا در شیشه دو جداره به فاصله دو شیشه و گاز موجود بین شیشه ها مربوط می شود. ویژگی های شیشه دو جداره باعث استفاده در ساختمان های نوساز و بازسازی شده است.علیرغم هزینه بیشتر در تهیه شیشه دوجداره، هزینه مربوطه بسرعت از طریق صرفه جویی انرژی بازگشت می شود.

مزایای عایق بودن صدا در شیشه دو جداره

مزایای عایق بودن صدا در شیشه های دو جداره

سروصدا های مزاحم ایجاد آلودگی صوتی نموده و هر ساله هزینه های هنگفتی را بر مردم تحمیل می نمایند. آلودگی صوتی یکی از معضلات زندگی شهری محسوب می شود. لذا مسولین شهرها درصدد یافتن راه حل های کاهش و یا حذف این آلودگی می باشند. این مهم را از طریق انتقال کارخانه ها به خارج از شهرها و نیز معاینات فنی خودروها و ترفندهای دیگر اعمال می کنند. اما به هر حال باز هم آلودگی صوتی در شهرها وجود داشته و باعث آزردگی افراد در منازل و محل های کار می شود. شیشه های دوجداره عایق صوت و حرارت محسوب می شوند. استفاده از این شیشه ها در ساختمان ها باعث می شود تا بتوانید از مزایای عایق یودن صدا در شیشه دو جداره در محل کار، منازل و سایر مراکز استفاده نموده، محیطی توام با آرامش و آسایش برای خود و دیگران ارمغان و از آن لذت ببرید.

عوامل تاثیر گذار در عایق بودن صدا در شیشه دو جداره

عوامل تاثیر گذار در عایق بودن صدا در شیشه دو جداره

سرو صدا یکی از معضلات زندگی کنونی در شهرها محسوب می شود.

دلایل مختلفی باعث شده تا زندگی شهر نشینی توأم با هیاهو وصداهای مزاحم و ناراحت کننده شود.

برای رفع این مشکل از ترفندهای مختلفی در صنایع گوناگون استفاده می شود.

کاهش صدا در خودروها و همچنین در وسایل و ابزار آلات گوناگونی.

که هر روزه در محل کار یا منازل مورد استفاده قرار می گیرند.

مورد توجه صاحبان حرف و صنایع بوده و در این خصوص به دنبال راهکار های مختلف و کاهش صداهای مزاحم هستند.

صنایع ساختمانی نیز به دنبال ایجاد عایق کاری صوتی بوده اند.

و تلاش های مختلفی در این زمینه انجام می دهند.

یکی از راه های ورودی سرو صدا به ساختمان ها توسط شیشه ها می باشند.

شیشه های دوجداره عایق صوتی و حرارتی هستند.

عوامل تاثیر گذار در عایق بودن صدا در شیشه دو جداره ناشی از گاز موجود در فاصله دو شیشه است.

5/5 - (1 امتیاز)