جام بالکنی (شیشه های تاشو) چیست؟

جام بالکنی یک سیستم پوششی زیبای شیشه ای برای بالکن است که منظره یکدست شیشه ای را در تمامی فصول سال به شما تقدیم می کند.
این این سیستم شیشه ای ریلی جمع شونده (شیشه های تاشو) در هر زمان امکان استفاده از هوای آزاد را برای شما فراهم می سازد.
در زمان بسته شدن شیشه های متحرک نیز از ورود پرندگان، حشرات و گرد و غبار به فضای داخلی ایمن هستید.
ساختار جام بالکنی دارای دو پروفیل آلومینیوم افقی بر روی ساختارهای کف و سقف و دو پروفیل عمودی در دو جهت بالکن است.