تعویض پنجره های قدیمی با وین تک

در پروژه اجرا شده در منزل شخصی آقای سرخیل واقع در دهکده المپیک تهران، تعویض پنجره های قدیمی توسط تیم حرفه ای پنسروین با پنجره دوجداره وین تک انجام پذیرفته است.