تولید و اجرای پنجره دو جداره هافمن  در منزل دکتر جمالی در تهران توسط گروه پنسر وین.

استفاده از پنجره های تک حالته و دو حالته